Smještaj

Hostel nudi nekoliko vrsta spavaonica: sa 2, 4, 6 i 10 ležaja.